loading...

19 dolog, amit egy anya el kell, hogy mond­jon a fiának

Fiús anyuka vagyok. Fiús anyá­nak lenni, több, mint meg­ta­ní­tani, hogyan kösse be a cipőfűző­jét, aztán hetente két­szer más­fél órát izgulni érte a foci­pá­lya szé­lén. Fiús anyá­nak lenni nagy felelős­ség. Nem ékes­ke­dem más tol­lá­val, ez a lista nem az én fejemből pat­tant ki. De érde­mes elol­vasni és min­den sza­vát meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte…

1. Spor­tolj.

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját.

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. Pisilj óvatosan.

Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

anya-fia1

4. Taka­ré­kos­kodj.

Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá.

5. Engedd meg, hogy bemu­tas­sam a mosogatógépet.

Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket.

6. Legyen hited.

Higgy és légy szel­lemi vezető.

7. Ne legyél verekedős.

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

8. Tanulj.

A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. Bánj ked­ve­sen a nőkkel.

Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb,ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

anya-fia2

10. Adj magadra és legyél büszke a külsődre.

11. Legyél erős és gyen­géd is egyben.

12. Egy nő bár­mire képes, amire te.

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A kérem és a köszö­nöm hasz­nos kifejezések.

14. A kor­társ nyo­más félel­me­tes dolog.

Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak.

anya-fia3

15. Virá­got venni szí­ved válasz­tott­já­nak csak úgy, min­dig jó ötlet.

16. Jobb ked­ves­nek lenni, mint ha min­dig neked van igazad.

17. Min­den hely­zet­ben őrizd meg a humorérzéked.

18. Válassz jól feleséget.

A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19. Ne felejts el felhívni.

Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

loading...

Ezt láttad már?

Az édesanya büntetése tapsot érdemel… Szerinted helyesen tette, vagy túl szigorú?

Amikor az anya észrevette, hogy fia lefekvés után engedély nélkül mobiltelefonozott, úgy döntött, hogy elkobozza …

Tetszik amit olvasol?

Vagy úgy gondolod erről másnak is tudnia kell? Oszd meg ismerőseiddel is, hiszen nekik is tetszhet ez a bejegyzés! Vagy lehet épp pont ezt keresik?