Ha fiús anyuka vagy, akkor ezt a 19 dolgot feltétlenül mond el a fiadnak!

Ha fiús anyuka vagy, akkor ezt a 19 dolgot feltétlenül mond el a fiadnak!
Fiús anyuka vagyok. Fiús anyá­nak lenni, több, mint meg­ta­ní­tani, hogyan kösse be a cipőfűző­jét, aztán hetente két­szer más­fél órát izgulni érte a foci­pá­lya szé­lén. Fiús anyá­nak lenni nagy felelős­ség. Nem ékes­ke­dem más tol­lá­val, ez a lista nem az én fejemből pat­tant ki. De érde­mes elol­vasni és min­den sza­vát meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte…

1. SPOR­TOLJ.
A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. TE ADOD MEG EGY INTIM KAP­CSO­LAT ALAPHANGJÁT.
Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. PISILJ ÓVATOSAN.
Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4. TAKA­RÉ­KOS­KODJ.
Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá.

5. ENGEDD MEG, HOGY BEMU­TAS­SAM A MOSOGATÓGÉPET.
Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket.

6. LEGYEN HITED.
Higgy és légy szel­lemi vezető.

7. NE LEGYÉL VEREKEDŐS.
Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

8. TANULJ.
A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. BÁNJ KED­VE­SEN A NŐKKEL.
Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb,ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

10. ADJ MAGADRA ÉS LEGYÉL BÜSZKE A KÜLSŐDRE.
11. LEGYÉL ERŐS ÉS GYENGÉD IS EGYBEN.
12. EGY NŐ BÁRMIRE KÉPES, AMIRE TE.
Vagyis építheti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A KÉREM ÉS A KÖSZÖ­NÖM HASZ­NOS KIFEJEZÉSEK.
14. A KOR­TÁRS NYO­MÁS FÉLEL­ME­TES DOLOG.
Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak.

15. VIRÁ­GOT VENNI SZÍ­VED VÁLASZ­TOTT­JÁ­NAK CSAK ÚGY, MIN­DIG JÓ ÖTLET.

anyanakhoztam

16. JOBB KED­VES­NEK LENNI, MINT HA MIN­DIG NEKED VAN IGAZAD.

17. MIN­DEN HELY­ZET­BEN ŐRIZD MEG A HUMORÉRZÉKED.

18. VÁLASSZ JÓL FELESÉGET.
A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19. NE FELEJTS EL FELHÍVNI.
Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

Forrás: szeretemazanyukamat.hu

Ha tetszett ez a bejegyzés, értékeld azzal, hogy megosztod a Facebookon! Köszönjük! 👍🙏