FIGYELEM!!! Itt a NAV új rendelete, az ön bankszámláját is zárolhatják napokon belül.

Nem csak a cégek, magánszemélyek is pórul járhatnak január 1-jétől, ha a bankjuk által kiküldött felhívás ellenére sem töltik ki az ún. tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ún. ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései értelmében a számlavezető pénzintézetek meghatározott esetekben kötelesek az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni – hívta fel a figyelmet a NAV.

nav

Ez azt jelenti, hogy a pénzintézet természetes személy ügyfele köteles – a szolgáltató által meghatározott módon – írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan is, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. (Az MNB, a Bankszövetség és az NGM novemberben azt közölte, hogy a kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.)

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője ugyancsak köteles írásban nyilatkozni az ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos meghatározott adatairól. Az érintett ügyfeleket a pénzintézetek értesítették kötelezettségükről.

Amennyiben az adott bank az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot, ám az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére, a szolgáltató 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni. Vagyis ha valaki a felszólítás ellenére sem tette meg a szóban forgó nyilatkozatot, nem tud majd hozzájutni pénzéhez. (A NAV ennek kapcsán természetesen azt emelte ki, hogy az érintettek az esedékes adófizetési kötelezettségüknek sem tudnak majd eleget tenni, ami pedig késedelmi pótlék felszámításához, végrehajtási eljárás indításához is vezethet.

Hasonlóra korábban az OTP is felhívta a vállalkozások figyelmét: január elsejétől a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot elmulasztó vállalkozások sem használhatják bankszámlájukat. A két héttel ezelőtti állapotok szerint több tízezer cégről lehet szó, amely nem reagált az értesítésre. Fontos, hogy csak annak a cégnek kell nyilatkoznia, amely erről értesítést kapott számlavezető bankjától.

Ha tetszett ez a bejegyzés, értékeld azzal, hogy megosztod a Facebookon! Köszönjük! 👍🙏